Hallo Residentie
Image bonjour Condo

Homexpo

Homexpo is in België de eerste gratis beurs voor het grote publiek die gespecialiseerd is in residentieel vastgoed. Homexpo brengt de verschillende sectoren van het Belgische vastgoed samen onder één dak om beter te beantwoorden aan de behoeften die de bezoekers hebben bij hun zoektocht naar vastgoed en informatie. Alle professionals op deze...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Seminarie Duurzaam Bouwen: Zoom op de kleinschalige warmtekrachtkoppeling (< 50 kWe)

Zoom op de kleinschalige warmtekrachtkoppeling (< 50 kWe) Stand van zaken, integratie, kosten en rentabiliteit 25 april 2014 van 9.00u tot 16.30u te Brussel
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

De gesplitste aankoop: een nieuwe stand van zaken

Sinds kort is de zgn. gesplitste aankoop, voorafgegaan door een schenking, onder bepaalde voorwaarden terug mogelijk. Wat zijn de voordelen van deze techniek? Wanneer kan het en wanneer niet? En wat met gesplitste aankopen in het verleden?  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Wijziging van de termijn voor het in overeenstemming brengen van de basisakte ?

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft. Dames en Heren,
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Wijziging van de termijn voor het in overeenstemming brengen van de basisakte ?

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft. Dames en Heren,
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Het beslag van de verkoopsom wegens onbetaalde gemeenschappelijke kosten

Wat indien één mede-eigenaar in gebreke blijft om zijn bijdrage in de gemeenschappelijke kosten te betalen? Heeft de syndicus, die voor de verenging van mede-eigenaars zal optreden, nog een stok achter de deur indien de mede-eigenaar om welke reden dan ook beslist om zijn appartement te verkopen?  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Mede-eigendom: Boekhouding en KBO

Uitvoeringsbesluiten zijn niet voor nu !!   Samengevoegde vragen van - de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "de uitvoeringsbesluiten inzake de mede-eigendom" (nr. 5979)
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Mede-eigendom: termijn voor coördinatie van de statuten is verlengd!

  13 AUGUSTUS 2011. - Wet tot wijziging van artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (1) Publicatie in het Belgisch Staatsblad: 29-08-2011  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Contradictie in de statuten van een appartementsgebouw?

De vraag is : "Het gaat over een appartementsgebouw met 5 verdiepingen/appartementen en 1 winkel op het gelijkvloers. De appartementen en de winkel zijn gescheiden van elkaar en hebben elk een eigen inkom. De eigenaar van de winkel draagt overeenkomstig de statuten niet bij in de algemene kosten van het woongedeelte, nl. de inrichtings- en...
**Lire la suite...