Hallo Residentie
Image bonjour Condo

Mede-eigendom: Wet van de 13 augustus 2011

  13 AUGUSTUS 2011. - Wet tot wijziging van artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (1) Publicatie in het Belgisch Staatsblad: 29-08-2011   ALBERT II, Koning der Belgen,
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Het reglement van plichtenleer van vastgoedmakelaars

27 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaar   ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Wetsvoorstel

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques wat het schoonmaken van de gemene delen in geval van een mede-eigendom betreft ingediend door de heren Raf Terwingen en Stefaan Vercamer : Klik hier
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Wet van de mede-eigendom. Coordinatie van de Art 577.

    HOOFDSTUK III. - MEDEEIGENDOM.     AFDELING I. - (GEWONE MEDEEIGENDOM EN GEDWONGEN MEDEEIGENDOM IN HET ALGEMEEN.) <Ingevoegd bij W 1994-06-30/34, art. 1; Inwerkingtreding : 01-08-1995>  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken

 Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.   Art. 2. In artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
**Lire la suite...