Hallo Residentie
Image bonjour Condo

11 FEBRUARI 2013. - Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

  Publicatie : 2013-08-22   ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Wetsvoorstel indediend door de dames Musin en Déom.

In Belgie? maken meer dan een miljoen woningen deel uit van een mede-eigendom die wordt beheerd door beroepssyndici. De jongste jaren zijn als gevolg van frauduleuze praktijken van sommigen onder hen en het onvermogen van de controle-instanties om de nodige sancties te treffen, talrijke schandalen opgedoken.
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

IRISbox

Door de Brusselse gemeenten en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) werd een elektronisch loket ingevoerd. Het zorgt voor vlottere contacten tussen burger en overheid. De toepassing bestaat uit twee delen:  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Artikel 30bis - Inhoudingsplicht

 ConsulterenVoor de Sociale ZekerheidConsulteren Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Berekening van de aktekosten voor aankoop

 Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud.Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Huurcalculator

 Bereken zelf uw huur met de huurcalculator http://statbel.fgov.be 
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

De informatie van de KBO voor mijn MVE

 De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank aangemaakt en in beheer van de FOD Economie waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn samengebracht. De KBO past in het streven van de Belgische overheid om de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudiging en tevens een efficiëntere organisatie te...
**Lire la suite...