Hallo Residentie
Image bonjour Condo

Unie Vlaamse Syndici vzw

  De vereniging draagt de naam “UNIE VLAAMSE SYNDICI” en wordt in haar praktische werking ook “UVS” genoemd.   - Het predikaat ‘Unie’ in de naamgeving van de UVS vzw, duidt erop dat wordt geopteerd voor “een verbond van samenwerkende lichamen die hun zelfstandigheid behouden.” (Definitie volgens Van Dale)
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Het sociaal fonds 323

Het sociaal fonds 323 (voluit Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector) is een sociale zekerheidsinstelling die opgericht werd door de werkgevers – en werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in het paritair comité 323 (Paritair comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden).   
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Luchttermografie van Brussel

Tegenwoordig is het op een milieuvriendelijke manier verbeteren van de energieprestatie van uw woning doeltreffend, gemakkelijk en rendabel. U moet daarbij wel een bepaalde logische volgorde respecteren. Die kan soms afhangen van uw gebouw, de gebruikte materialen, het aantal verdiepingen, of het om een renovatie of een nieuwbouwproject gaat,...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

BIM

Leefmilieu Brussel is de website van de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Nationaal Informatie Centrum voor Mede-eigenaars vzw (NICM)

De diensten van de NICM Administratieve hulpverleningHoe vaak komt het niet voor... je dient een brief te schrijven en weet niet goed hoe te beginnen. Ook hierbij helpt de vzw haar leden om gericht en doeltreffend te schrijven naar hun Syndicus, Raad van Beheer enz... 
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

KVBG of Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden

De Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG) verenigt de aardgasleveranciers en de distributienetbeheerders die in België actief zijn. De vereniging heeft als taak te waken over de veiligheid en de goede werking van de aardgasinstallaties. Kwaliteit en veiligheid van installaties bevorderen
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Informazout

Informazout is een vzw die informatie verstrekt over alles wat met mazoutverwarming te maken heeft. Op de site www.informazout.be kan men terecht om de energiekost van de eigen woning te berekenen en te evalueren, om de wetgeving inzake stookoliereservoirs voor ieder specifiek geval te raadplegen of om bijv. de lijst van leveranciers van...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

 Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is een publiekrechtelijke beroepscorporatie. Het heeft als hoofdtaak de toegang tot het beroep te regelen en de naleving van de plichtenleer te waarborgen.Het beroep van vastgoedmakelaar is gereglementeerd: eenieder die als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten wenst uit te oefenen,...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Algemeen Eigenaars - en Mede-Eigenaars Syndicaat

Het AES Een onafhankelijke belangengroep, dynamisch, zelfstandig en zonder commerciële oogmerken die sinds 30 jaar uw belangen verdedigt. Een belangengroep die haar leden met raad en daad bijstaat en bestuurd wordt door eigenaars die uw problemen kennen.  Het AES richt zich tot de eigenaar zelfbewoner 
**Lire la suite...